Nosaukums:

Reģ.nr
:

Juridiskā adrese:                       

Ražotnes adrese:


Banka

Bankas kods
Konts

Tālrunis/Fakss

e-pasts                     

"KALNS " SIA

LV40003195822

Ezera 25, Lapmežciems,
LV-3118 , Latvija

Krasta 2 , Jūrmala
LV -2011, Latvija

"Swedbank" AS
HABALV22
LV42HABA0001408050304

+ 371 67730088
info@kalns.lv

Guntis Silkalns
Valdes priekšsēdētājs

mob.: +371 29408252
e-pasts: guntis@kalns.lv

Sergejs Zeņko
Komercdirektors

mob.: +371 29279928
e-pasts: sergejs@kalns.lv

Aleksejs Lapinskis

mob.: +371 29433840
e-pasts: aleksejs@kalns.lv